Doremon chế: Ước muốn “đơn giản”!

Xem ra thì không có cái ước muốn nào có thể đơn giản hơn cái ước muốn này nữa mất.

Doremon chế: Đẹp trai không bằng… “chai mặt”

Truyện tranh: Chơi khăm thần Đèn

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Một sự lựa chọn không hề dễ dàng, mất bên nào cũng thấy đớn đau. Nô (và bạn) phải làm gì?

Bấm xem ngay >>

Theo 24h

Doremon chế: Chuẩn không phải Chỉnh

Đã bảo là “Chuẩn không phải Chỉnh” rồi mà cứ “lầy” thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ.

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Doremon chế: Định nghĩa “vợ là món ăn nào?” của Nô

Truyện tranh: Bản chất của từ “nhẫn… nhục”

Doremon chế: Chuẩn không phải Chỉnh 1

Doremon chế: Chuẩn không phải Chỉnh 2

Doremon chế: Chuẩn không phải Chỉnh 3

Doremon chế: Chuẩn không phải Chỉnh 4

Doremon chế: Chuẩn không phải Chỉnh 5

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Một sự lựa chọn không hề dễ dàng, mất bên nào cũng thấy đớn đau. Nô (và bạn) phải làm gì?

Bấm xem ngay >>

Theo 24h

Doremon chế: Đẹp trai không bằng… “chai mặt”

Đẹp trai chưa chắc đã kiếm được người yêu, nhưng “chai mặt” kiểu gì cũng được ăn… chửi.

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Doremon chế: Định nghĩa “vợ là món ăn nào?” của Nô

Truyện tranh: Bản chất của từ “nhẫn… nhục”

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Một sự lựa chọn không hề dễ dàng, mất bên nào cũng thấy đớn đau. Nô (và bạn) phải làm gì?

Bấm xem ngay >>

Theo 24h

Truyện tranh: Chơi khăm thần Đèn

Thần Đèn mà gặp phải những kẻ “lầy lội” như thế này thì cũng bó tay không thể ban nổi điều ước.

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Doremon chế: Định nghĩa “vợ là món ăn nào?” của Nô

Truyện tranh: Bản chất của từ “nhẫn… nhục”

Truyện tranh: Chơi khăm thần Đèn 1

Truyện tranh: Chơi khăm thần Đèn 2

Truyện tranh: Chơi khăm thần Đèn 3

Truyện tranh: Chơi khăm thần Đèn 4

Truyện tranh: Bản chất của từ “nhẫn… nhục”

Coi chừng bạn phải “nhục“ nếu để người ta “nhẫn“ quá. Không tin à?

Bấm xem ngay >>

Theo 24h

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng

Một sự lựa chọn không hề dễ dàng, mất bên nào cũng thấy đớn đau. Nô (và bạn) phải làm gì?

Truyện tranh: Bản chất của từ “nhẫn… nhục”

Truyện tranh: Ông chồng can đảm

Truyện tranh: Sự trùng hợp quá bất ngờ!

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng 1

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng 2

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng 3

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng 4

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng 5

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng 6

Doremon chế: Khi Nô đứng giữa gái xinh và 1 tỉ đồng 7

Doremon chế: Trời không phụ lòng người

Có ngồi nghe bạn thân kể chuyện đi chơi cùng người yêu thì bảo nó kể luôn đoạn kết cho nhanh nhé.

Bấm xem ngay >>

Theo 24h

Doremon chế: Định nghĩa “vợ là món ăn nào?” của Nô

Các thím xem ngay cách định nghĩa vợ qua các món ăn của Nô để biết vợ mình là món ăn nào nhé.

Truyện tranh: Bản chất của từ “nhẫn… nhục”

Truyện tranh: Ông chồng can đảm

Truyện tranh: Sự trùng hợp quá bất ngờ!

Doremon chế: Cách Nô phân biệt giới tính… ruồi

Nếu bạn đang thắc mắc làm thế nào để phân biệt được giới tính của ruồi thì hãy học tập Nô ngay.

Bấm xem ngay >>

Theo 24h

Truyện tranh: Ông chồng can đảm

Người đàn ông say khướt lết về nhà đập cửa và dũng cảm thú nhận hết mọi chuyện với vợ nhưng nào ngờ…

Doremon chế: Tình yêu không phải màu hồng!

Truyện tranh: Gặp cướp, nên tìm đến người này

Bí quyết làm mới “chuyện ấy”

Truyện tranh: Ông chồng can đảm 1

Truyện tranh: Ông chồng can đảm 2

Truyện tranh: Ông chồng can đảm 3

Truyện tranh: Ông chồng can đảm 4

Truyện tranh: Ông chồng can đảm 5

Truyện tranh: Ông chồng can đảm 6

Truyện tranh: Lấy vợ nhớ phải tìm hiểu kỹ

Chỉ vì không tìm hiểu kỹ càng mà sau khi cưới, chàng trai đã nhận phải “quả đắng“.

Bấm xem ngay >>

Theo 24h

Doremon chế: Cách Nô phân biệt giới tính… ruồi

Nếu bạn đang thắc mắc làm thế nào để phân biệt được giới tính của ruồi thì hãy học tập Nô ngay.

Doremon chế: Trời không phụ lòng người

Doremon chế: Thằng cháu rể quý hóa

Truyện tranh: Anh con rể “khiêm tốn”

Doremon chế: Cách Nô phân biệt giới tính... ruồi 1

Doremon chế: Cách Nô phân biệt giới tính... ruồi 2

Doremon chế: Cách Nô phân biệt giới tính... ruồi 3

Doremon chế: Cách Nô phân biệt giới tính... ruồi 4

Doremon chế: Cách Nô phân biệt giới tính... ruồi 5

Doremon chế: Cách Nô phân biệt giới tính... ruồi 6

Doremon chế: Cách Nô phân biệt giới tính... ruồi 7

Doremon chế: Trời không phụ lòng người

Có ngồi nghe bạn thân kể chuyện đi chơi cùng người yêu thì bảo nó kể luôn đoạn kết cho nhanh nhé.

Bấm xem ngay >>

Theo 24h